📞 ติดต่อสอบถาม : 089-918-1495

75.00฿

  • ขนาด 1000 กรัม
  • ผลิตจากกระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุ โดยไส้เดือนดินและขับถ่ายออกมา
  • เป็นธาตุอาหารที่มีประโยชน์กับพืชมาก ทำให้พืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล เจริญเติบโตดี
  • ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างของดิน ให้มีธาตุอาหาร เพิ่มเนื้อดินมีความร่วนซุย
  • สามารถเก็บความชื้นได้ดี และยังสามารถใช้เพาะเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆได้ดีอีกด้วย

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปุ๋ยน้องเดือนชนิดผง”

Your email address will not be published. Required fields are marked *