คำถามที่พบบ่อย

● เว็ปไซด์ ( www.bigbluemall.com )


● เฟสบุ๊ค ( BigBlueMall FanPage )


● โทรศัพท์ ( 089-918-1495 )


● ไลน์แอฟฟลิเคชั่น ( @bigbluemall )

● ลูกค้าในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลสามารถเก็บเงินปลายทางได้ หรือในกรณีที่ชำระเงินก่อน ทางบริษัท ฯ จะจัดส่งสินค้าภายใน 5 วันทำการหลังจากที่มีการแจ้งชำระเงิน


● กรณีจัดส่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่เกาะ คุณอาจจะได้รับสินค้ามากกว่า 5 วันทำการ


● สำหรับสินค้ากลุ่มพิเศษ* คือ 1.สินค้าที่ต้องมีการสั่งจองล่วงหน้าจะต้องชำระก่อน 2.สินค้าที่มีค่าจัดส่งพิเศษ คือ สินค้าที่จะต้องมีการเก็บค่าขนส่งเพิ่มเติม


● ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สยามบิ๊กบลูมอลล์ เลขบัญชี 057-3-40952-3


● ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี บจก.สยามบิ๊กบลูมอลล์ เลขบัญชี 883-2-30966-0

● ลูกค้าในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล กรุณาสอบถามค่าจัดส่งกับเจ้าหน้าที่


● ลูกค้านอกเขตพื้นที่ กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล กรุณาสอบถามค่าจัดส่งกับเจ้าหน้าที่ *

● สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย บรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ ในสภาพเดียวกับที่บริษัท ฯ นำส่งต่อผู้ซื้อและผู้ซื้อจะต้องเก็บหลักฐานใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ ในรายการสินค้าดังกล่าว


● ลูกค้าในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล จะดำเนินการเปลี่ยนคืนสินค้าที่ถูกต้องภายใน 5 วันทำการ โดยไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น


● ลูกค้านอกเขตพื้นที่ กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล


● กรณีสินค้าชำรุดจากการจัดส่ง กรุณาส่งสินค้าคืนบริษัท ฯ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น พร้อมจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้คุณ


● กรณีเปลี่ยนสินค้าจากสาเหตุอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น

สามารถตรวจสอบสถานะจัดส่งสินค้าจองท่านได้โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่

ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ก่อนทำการชำระเงิน โดยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่